Huisregels

 1. Volg aanwijzingen van het personeel op.

 2. Respecteer elkaar en elkaars eigendommen:
  1. Geen hinderlijk gedrag
  2. Geen lawaai of overlast voor de andere (bad)gasten
  3. Geenracisme of beledigingen
  4. Geen ongewenste intimiteiten
  5. Laat geen afval op of rond uw ligplaats, gebruik de afvalzakken/ -bakken. Voor sigaretten geldt, doven en wegdoen in de asbakken
  6. Denk bij het verlaten aan de buren en inwoners

 3. Het is verboden om:

  1. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen

  2. Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
  3. Diefstal of vernielingen te plegen

  4. Geweld te gebruiken, met geweld te dreigen of andere vormen van agressie.
  5. Eigen drank of etenswaren binnen of op het buitenterras te nuttigen

  6. Binnen in het paviljoen te roken

  7. Glaswerk mee te nemen buiten de grenzen van het terrassen schotten van het strand terras.
  8. Shisha of andere … te roken naast (e-) sigaretten.
  9. Ballonnen of patronen te gebruiken.

 4. In geval van feesten en partijen

  1. Eventuele schades die voortvloeien uit ‘niet normaal’ gebruik of opzettelijk vernielen van de faciliteiten/ goederen zullen worden verhaald op de opdrachtgever.
  2. In geval van diefstal/ verlies is Strandpaviljoen Noord Noord West niet aansprakelijk, tenzij afspraken zijn gemaakt over het veilig bewaren van (enkele) spullen.

 5. Honden zijn toegestaan, mits zij geen hinder veroorzaken voor de andere gasten en dienen aangelijnd te zijn. Honden mogen niet op de banken.

Overtreding van de huis- en gedragsregels

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

Verder, wij verkopen:

 • < 18 jaar geen alcohol

 • < 18 jaar geen sterke drank


Bij twijfel zal om legitimatie gevraagd worden!

Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerker of vraag naar een leidinggevende. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.